1 MAJA ROZPOCZELIŚMY SEZON 2024

OTWARCIE 2017!!!

Wystartowaliśmy 30 czerwca 2017 roku.

Sezon 2017 wystartował na naszej przystani 30 czerwca. Wszystkich serdecznie zapraszamy.