1 MAJA ROZPOCZELIŚMY SEZON 2024

OTWARCIE 2019!!!

Wystartowaliśmy 07 czerwca 2019 roku.

Sezon 2019 wystartował na naszej przystani 07 czerwca. Wszystkich serdecznie zapraszamy.