1 MAJA ROZPOCZELIŚMY SEZON 2024

Wędkarstwo

Wypożyczamy łódki wiosłowe "OKOŃ" całodobowo (możliwość wypożyczenia silnika elektrycznego bez akumulatora) . Kontakt pod numerem telefonu 602 643 628.

Liczne zatoki powstałe w ujściach potoków i strumieni, podmywane stromizny, zatopione drzewa i krzewy stwarzają wiele ciekawych łowisk, o różnej skali trudności. W jeziorze Czorsztyńskim spotkać można szczupaki, okonie, leszcze, płocie, klenie, ukleje, rzadziej liny i miętusy. Obecnie, na skutek szybko postępującego zamulania i eutrofizacji jeziora, dominującym gatunkiem stał się leszcz.

Akwen: Zbiornik Czorsztyński

GPS: N 49o 26' 26" E 20o 16' 4"
Położenie: Województwo: Małopolskie, Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czorsztyn
Właściciel: Okręgi / Woda PZW: Okręg PZW Nowy Sącz (zobacz porozumienia Okręg PZW Nowy Sącz 2016r )
Regulamin połowu:
- Wolno łowić jedną wędką i wyłącznie na przynęty sztuczne i roślinne.
- Obowiązuje zakaz nęcenia.
- Obowiązuje okres ochrony szczupaków od 01.01 do 30.04.

Gdzie można kupić licencję:


- Agroturystyka "Pod Hubami" Franciszek Sikoń – ul. Hubka 2, MANIOWY; tel. 18 275 07 89

- Studio Wędkarskie – ul. Na równi 2a w Nowym Targu; tel. 609 809 006,  ( punkt rozprowadza zezwolenia roczne oraz krótkoterminowe zezwolenia dla niezrzeszonych, dopłaty spinning i łódź).

- Sklep Motoryzacyjno – Sportowy w Krościenku, ul. Rynek 35, tel. 18 262 55 25, ( punkt rozprowadza wyłącznie zezwolenia na Łowisko Specjalne „Dunajec”, opłaty na Głowacicę oraz opłaty całoroczne oraz zezwolenia krótkoterminowe).

Składki i opłaty >>KLIKNIJ<<

obwdunajec2

Kod łowiska Rzeka główna Łowiska Szczegółowe granice łowiska Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia Występujące gatunki ryb 
D2/1 Dunajec Dunajec Od mostu w Knurowie do mostu drogowego ‘’Pod Hubą’’ Woda górska przynęty sztuczne i roślinne Głowacica, Pstrąg, Szczupak, Kleń, Lipień, Brzana, Świnka, Sandacz, Uklej, Płoć, Okoń, Troć
D2/2 Dunajec Czorsztyński Zbiornik Zaporowy 1.Czorsztyński Zbiornik Zaporowy od mostu ‘’Pod Hubą’’ do korony zapory w Niedzicy z wyłączeniem wyszczególnionych poniżej uroczysk Pienińskiego Parku Narodowego

Woda nizinna Głowacica, Karp, Leszcz, Okoń, Płoć, Wzdręga, Świnka, Lin, Sandacz, Szczupak, Pstrąg, Troć
      2.Brzeg lewy od ujścia potoku Wronin do ujścia potoku bez nazwy odgraniczającego od zachodu uroczysko PPN ‘’Zamek Czorsztyn’’ Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego. Wędkowanie z brzegu zabronione Głowacica, Karp, Leszcz, Okoń, Płoć, Wzdręga, Świnka, Lin, Sandacz, Szczupak, Pstrąg, Troć
      3.Brzek lewy od ujścia potoku bez nazwy ograniczającego od zachodu uroczyska PPN ‘’Wapiennik’’ i ‘’Dolinki’’ do korony zapory w Niedzicy Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego. Wędkowanie z brzegu zabronione Głowacica, Karp, Leszcz, Okoń, Płoć, Wzdręga, Świnka, Lin, Sandacz, Szczupak, Pstrąg, Troć
      4.Brzek lewy, zatoka Harczygrunt między uroczyskami PPN ‘’Wapiennik i Dolinki’’ a koroną zapory w Niedzicy Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego. Wędkowanie z brzegu zabronione Głowacica, Karp, Leszcz, Okoń, Płoć, Wzdręga, Świnka, Lin, Sandacz, Szczupak, Pstrąg, Troć
      5.Brzek prawy – Uroczysko PPN Rezerwat Przyrody ‘’Zielone Skałki’’ Strefa ochronna Pienińskiego Parku Narodowego. Wędkowanie z brzegu zabronione Głowacica, Karp, Leszcz, Okoń, Płoć, Wzdręga, Świnka, Lin, Sandacz, Szczupak, Pstrąg, Troć
D2/3 Czorsztyński Zbiornik Zaporowy Białka Tatrzańska 1.Od ujścia potoku Jaworowy do ujścia do zbiornika Czorsztyńskiego z wyłączeniem wyszczególnionego poniżej odcinka Woda górska sztuczna mucha Pstrąg, Lipień, Troć, Głowacica
      2.Odcinek 200m poniżej i 200m powyżej skał Kramnica i Obłazowa Rezerwat Przyrody ‘’Przełom Białki pod Krempachami’’ Wędkowanie zabronione  
D2/4 Dunajec Zbiornik Sromowce Wyżne Otulina Pienińskiego Parku Narodowego obowiązują przepisy specjalne 1. Brzeg lewy (północny).Od końca betonowych umocnień przy koronie zapory w Niedzicy (brama wjazdowa do elektrowni) do ujścia potoku Głęboki Potok Woda nizinna przynęta sztuczna. Jednorazowo połowu może dokonywać wędkarzy 5. Zabrania się wjazdu pojazdów na drogę do elektrowni. Zabrania się przekraczania tej drogi w kierunku PPN  
      2.Od ujścia Głęboki Potok do początku betonowych umocnień przed koroną zapory w Sromowcach Wyżnych Woda nizinna Zakaz połowu z betonowych umocnień brzegowych  
      3.Brzek prawy (południowy).Od końca betonowych umocnień przy koronie zapory w Niedzicy (parking samochodowy)do końca cypla poniżej ujścia potoku Niedziczanka Woda nizinna Zakaz połowu z betonowych umocnień brzegowych  
D2/5   Niedziczanka Od ujścia potoku Kacwin do ujścia do Zbiornika Sromowce Wyżne Woda Górska sztuczna mucha i przynęty roślinne Pstrąg, Lipień, Troć
D2/6 Niedziczanka Kacwin Od granicy Państwa w km6,1 do ujścia do potoku Niedziczanka Woda górska sztuczna mucha Pstrąg, Lipień, Troć