20 KWIETNIA ROZPOCZYNAMY SEZON 2023

OTWARCIE !!!

Startujemy 10 czerwca 2016 roku.

Sezon 2016 rusza na naszej przystani od 10 czerwca. Wszystkich serdecznie zapraszamy.