1 MAJA ROZPOCZELIŚMY SEZON 2024

Regulamin-Wypożyczalni

Regulamin i Wypożyczalni Sprzętu Pływającego
na przystani Stasia we Frydmanie

Korzystanie z Przystani i Wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją
obowiązujących tu zasad.

1. Na terenie Przystani należy zachować ostrożność. Kąpiel i wędkowanie oraz spożywanie alkoholu na tym terenie są zabronione.
2. Przystań i wypożyczalnia sprzętu pływającego czynne są od 8,00 do 21:00.
3. Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne – zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie przez osoby, które ukończyły 18 lat, po
okazaniu u pracownika wypożyczalni dokumentu tożsamości.
5. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu.
6. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład dzieci na własną odpowiedzialność.
7. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego nie wypożyczamy.
8. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest
dopuszczony.
9. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
- wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu,
- wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,
- odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru,
- picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą.
10. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
- obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
- używania sprzętu asekuracyjnego (osoby nie umiejące pływać powinny podczas rejsu mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną).
11. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia administratora Przystani – telefon
602 643 628.
12. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.
13. W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest wstrzymane.

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku!!!!